top of page
a-woman-holding-a-baby-showing-her-imperfect-body-2022-11-15-12-18-24-utc.jpg

Keisersnitt e-bok

Har du gjennomgått et keisersnitt og er rådvill i hva du skal gjøre? Vår e-bok tar deg gjennom steg for steg, dag for dag og uke for uke i hva du kan gjøre. Boka inneholder praktisk informasjon om keisersnitt, øvelser du kan gjennomføre fra du er på sykehuset til 6 uker etter keisersnittet, arrvevsmassasje og gode beskrivende bilder til hver enkelt øvelse. 

bottom of page