top of page
_39A5140_edited.jpg

Madeleine Saxrud

Fysioterapeut

Telefon: 917 81 959

E-post: madeleine@vollaktiv.no

Om Madeleine

Madeleine har jobbet som fysioterapeut siden 2017.

 

Brenner litt ekstra for kvinnehelse og deg som er gravid, akkurat har fått barn eller har utfordringer eller plager i forbindelse med graviditet eller andre barselselaterte plager.

 

Madeleine har også videreutdanning i trening og kreft og er opptatt av at kreftpasienter skal få en god og trygg oppfølging  under og etter gjennomført kreftbehandling.

 

Kurs:

 • Kurs i slyngebehandling (Redcord)

 • Dry Needling 

 • Aktiv mot kreft instruktør (Norges Idrettshøgskole)

 • Bekkenleddssmerter del 1 (NFF)

 • Bekkenleddssmerter del 2 (NFF)

 • Undersøkelse av bekkenbunn (The athletic pelvic m/Bill Taylor) (NFF)

 • Biofeedback og undersøkelse av bekkenbunn (Quintet)

 • Behandling av underlivssmerter m/Kjersti Hatlebrekke

Hva gjør en fysioterapeut?

En fysioterapeut behandler og forebygger skader og sykdommer. De bidrar til at mennesker skal kunne være i arbeid, delta i samfunnet og ha best mulig funksjonsevne ut ifra sine muligheter.

 

Som fysioterapeut gir du behandling som er basert på en grundig undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker å oppnå. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse og å mestre helseutfordringer. For å få til dette, er det viktig at fysioterapeuten og pasienten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.  

 

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • undersøkelse og vurdering av pasientens funksjon og finne rett behandling

 • yte individuell behandling og gruppebehandling, samt lage egentreningsprogram

 • motivere pasienten for egen innsats

 • følge opp og dokumentere behandlingen

 • gi råd og veiledning slik at pasienten bedre kan mestre egen situasjon

 • samarbeide med pasienten, pårørende, annet helsepersonell og andre

bottom of page