top of page
Unn-Therese-W_edited.jpg

Unn-Therese Marken

Jordmor

Om Unn-Therese

Unn-Therese har vært jordmor siden 2017.

 

Hun har erfaring fra svangerskapsomsorg til ulike fødeavdelinger og hjemmefødsler. Hun tilbyr en helhetlig og individuelt tilpasset oppfølging, slik at du kan føle deg best mulig forberedt til fødselen og tiden etterpå. Under hele svangerskapet, fødselen og barseltiden vil du få grundig informasjon for å sikre at du føler deg trygg og ivaretatt.

 

Fødselsforberedende kurs og samtale:

Ta kontroll over egen fødsel!

  • grundig informasjon om ulike faser i fødselen

  • hva kan du forvente

  • partners rolle

  • ulike fødestillinger

  • hvordan legge til rette for god fremgang i fødsel

  • ulike typer smertelindring

  • føl deg mest mulig forberedt og i stand til å ta informerte valg

Hva er en jordmor?

En jordmor, en spesialisert utdannet sykepleier, er dedikert til å gi omsorg og medisinsk assistanse til kvinner gjennom graviditet, fødsel og etterfødselsperioden. Jordmødrene er trent til å håndtere normale svangerskap og fødsler, samtidig som de besitter kunnskap om mulige komplikasjoner som kan oppstå i disse ulike stadiene av reproduktiv helse. Gjennom omfattende veiledning, støtte og medisinsk tilsyn gir jordmødrene veiledning, overvåker fosterets utvikling og helse, gir råd angående ernæring og livsstil, samt bidrar aktivt under selve fødselen. Jordmødrenes sentrale rolle er å fremme sikre og positive fødselsopplevelser, som gagner både mor og barn.

bottom of page